Dr. Zsélyi Edit Ügyvéd

Elkötelezett ügyvéd már több, mint 30 éve 

Szolgáltatások


Ingatlan ügyletek

Irodám tevékenységének kiemelt területe az ingatlanjog. Ezen belül vállalom adásvételi szerződések, bérleti szerződések, ajándékozási szerződések ellenjegyzését, továbbá tartás illetve életjáradék fejében történő ingatlan átruházásra vonatkozó szerződések elkészítését is.  

Társasági jog

Készséggel állok ügyfeleim rendelkezésére gazdasági társaságok (korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, közkereseti társaság részvénytársaság)  és civil szervezetek ( alapítvány, egyesület ) alapítása és változásbejegyzése, megszüntetése  ügyében. A szolgáltatás tartalmazza az okiratok elkészítését, ellenjegyzését és cégbírósági eljárásban való képviseletet.  

Családi jog

Fordulhatnak hozzám házasság felbontásával, gyermekelhelyezéssel, gyermektartással kapcsolatos ügyekben, továbbá vállalom házassági vagyonközösséget megszüntető szerződések illetve házassági vagyonjogi szerződések elkészítését, ellenjegyzését is, házasság felbontásával illetve a szülői felügyelettel kapcsolatos keresetek elkészítését is.

Társásházak, Lakásszövetkezetek 

Vállalom társasházak, lakásszövetkezetek jogi képviseletét, ennek keretében jogi tanácsadást, szerződések jogi véleményezését, közös költség tartozás behajtását, közgyűléseken való részvételt, közös képviselet ingatlan-nyilvántartási bejegyzését. Foglalkozom társasház alapítással, alapító okiratok, SZMSZ-ek elkészítésével, közös tulajdonnál használati megállapodás elkészítésével. 

Követeléskezelés

Tartoznak Önnek? 
Foglalkozom fizetési felszólítások elkészítésével, annak eredménytelensége esetén fizetési meghagyásos, majd végrehajtási eljárás megindításával, melynek keretében követelése sikeresen megtérülhet a behajtásra fordított költségekkel együtt.

Munkajog

Készséggel állok mind a munkavállalók, mind a munkáltatók rendelkezésére  munkajogi jogvitákkal kapcsolatos tanácsadással illetve különböző okiratok szerkesztésével (munkaszerződés, felmondás, munkaköri leírás, szabályzatok, vállalkozási szerződések, egyéb munkajogi szerződések illetve megállapodások ) .  

Öröklési jog

Irodám vállalja végrendeletek, öröklési szerződések elkészítését illetve  ügyfeleim hagyatéki eljárásban való képviseletét. Ha egyszerűen csak nem igazodik ki az öröklési jog szabályai között, kérdése van, úgy szeretettel várom jogi tanácsadásra.